Üçlü Cisim Aşınmasına karşı Dirençlidir

Çimento, metal veya sert kemik kırıntıları gibi yabancı partiküller, örneğin bir metal baş ile bir polietilen insertin yüzeyleri gibi eklem oluşturan yüzeyler arasında kalıp abrazyona ve aşınmaya neden olabilir. Bu yabancı partiküller daha yumuşak olması nedeni ile polietilenin içine gömülür ve zımpara kağıdı gibi davranır. Buna "zımpara kağıdı etkisi" denir ve metal başın yüzeyinin çizilmesine yol açar. Bu, metal yüzeyi çok daha pürüzlü bir hale getirir ve böylelikle polietilen insertin daha da aşınmasına neden olur. Bu tip bir aşınma ortaya çıktığında metal yüzeyler polietilen ve metal insertlerin abrazyonuna ve aşınmasına neden olan bir çok değişik çizik tipi sergiler.

Metal yüzeyinde üç cisimli aşınma

Üçlü Cisim Aşınmasına Karşı Yüksek Direnç

Seramik yüzeyler bunun aksine, son derece sağlam ve üçlü cisim aşınmasına karşı dayanıklıdır ve çizilmezler. Seramik elmastan sonra dünyanın en sert materyalidir ve bu nedenle de aşınmaya metalden çok daha dayanıklıdır. Pratikte seramik/seramik eşleşmelerde aşınma olmamasının nedeni budur. Bir seramik çiftinin içine sıkışan yabancı partiküller seramiğe herhangi bir zarar vermeden öğütülür. Sinovyal sıvı materyal kalıntılarını sürükleyip götürür. Bu, eşleşmelerde metal implantlar yerine seramik implantların kullanılmasının daha güvenli ve güvenilir olmasının bir diğer nedenidir. Daha fazla bilgiye Artroplasti için BIOLOX®delta Nanocomposite broşüründen ulaşabilirsiniz.

Seramik yüzeylerin üç cisimin aşınmasına karşı direnci

Seramik Yüzeylerde Çizik Olmaz

Çimento partikülleri ve cerrahi aletlerle yanlışlıkla temas sonucu seramik yüzeylerde çizik oluşması tehlikesi söz konusu değildir – bu durum çimento ve minimum invaziv yöntemlerin kullanımında önemli bir avantajdır.

Bir metal top başın yüzeyi. Çizilmiş yüzeyler PE, XPE ve metalden yapılmış kap insertlerinde abrazyonu arttırır.

Yalnızca BIOLOX® seramikleri ile elde edilen tipten çizilmemiş ve düzgün bir yüzey optimum ıslanma, olağanüstü lubrikasyon ve minimum aşınmayı mümkün kılar.

Üçlü cisim aşınması yoktur

Rakipsiz sertlik, seramik/seramik eşleşmelerinde üçlü cisim aşınmasını önler – Yabancı partiküller eşleşen yüzeyleri olumsuz etkilemeden "öğütülür".

Bir Kalça Eklemi Simülatöründe Abrazyona Dayanıklılık Testi

Materyal ve Yöntemler

Se/Se eşleşmelerinin aşınma hacmi (primer tedavi)
Kaynak: Endolab Rosenheim

Top başlar: Alumina matris kompozitv (BIOLOX®delta), CoCrMo
Inserts: Çapraz bağlı UHMWPE 32 mm,
UHMWPE 32 mm
Foreign particles: Alumina (Al2O3) partikülleri (BIOLOX®forte)

Simüle edilen üçlü cisim aşınmasında abrazyona dayanıklılığı test etmek için eşleşen yüzeylerin arasına 5 mm'ye kadar partiküler madde bırakıldı. PE ve XPE insertlerle birlikte kullanılan BIOLOX®delta ve CoCrMo top başların abrazyona dayanıklılığı bir kalça eklemi simülatöründe test edildi (Endolab® Rosenheim). Test öncesinde ilgili insertlere Al2O3 partikülleri bırakıldı. Test sırasında protez çiftlerine test sıvısı (dana serumu) aracılığıyla ilave seramik partiküller bırakıldı. Her protez çifti 5 milyon test çevriminden geçti. Testler ISO 14242 Standardı Bölüm 1 ve 2'ye göre yapıldı. Eşleşmelerin yüzeyindeki hasar gözle değerlendirildi ve hasar gravimetrik olarak ölçüldü.

Sonuçlar

Seramik/PE ve Seramik/XPE

Farklı eşleşmelerin aşınma hacminin karşılaştırılması (seramik kırılması ardından provizyon)
Kaynak: Endolab Rosenheim

Seramik partiküler madde ile yapılan test sonuçları seramik/PE ve seramik/XPE eşleşmelerinin seramik bir komponentin kırılmasının ardından üçlü cisim aşınmasının neden olduğu aşınmaya ilişkin sorunları ve ilgili komplikasyonları en aza indirgemek için provizyon seçenekleri sunduğunu gösterdi. Se/XPE eşleşmesindeki top baş aşınma hacmi Me/XPE eşleşmesindekinden 1000 kat daha azdı. Seramik partiküler madde verildiği için PE ve XPE insert aşınmasının kantifikasyonu yapılamadı. Her iki yüzey de 5 milyon çevrimden sonra bütünlüğünü korudu ki bu da eşleşmenin işlevselliğini gösteriyor.

Önerilen İlgili Kişiler

CeramTec Group'taki şahsi olarak ve doğrudan sorumlu ilgili kişilerin listesi görmek için lütfen sağdaki "İlgili Kişiler" düğmesini tıklayın.