Artırılmış Kırılma Dayanımı ve Mükemmel Aşınma Özellikleri

BIOLOX®delta

Tüm dünyada cerrahlar pembe renkli BIOLOX®delta seramik ürününe güvenirler. Bu renk, cerrahların CeramTec'ten temin edilen ve hastaları için en yüksek kalite ve güvenilirliğe sahip olan implantları kullandıklarından emin olmalarını sağlar. BIOLOX®delta 15 yılı aşkın başarılı klinik deneyime sahip ve 8 milyondan fazla komponenti implante edilmiş olan tek seramiktir.

BIOLOX<sup>®</sup><em>delta</em>

BIOLOX®delta BIOLOX® ailesinin en yeni materyalidir. Bu materyal kırılmaya karşı güçlendirilmiş, mükemmel aşınma özelliklerine ve sınırsız biyouyumluluğa sahip olan bir karışık oksit seramiktir. Piyasaya sürüldüğünden bu yana tüm dünyada 6,6 milyon BIOLOX®delta top baş ve 2 milyondan fazla insert (2017 Aralık ayı sonu itibariyle) satılmıştır.

Yeni araştırma bulguları: Kromun BIOLOX®delta'nın Sertliği Üzerinde Etkisi yoktur

BIOLOX®delta biyomedikal uygulamalar için kullanılan, zirkonya ile güçlendirilmiş bir alumina seramiktir (ZTA). Örneğin 2001 yılında yayınlandığı üzere, BIOLOX®delta SrO, Y2O3, and Cr2O3 [1] içerir. Strontia, matris içerisinde materyalin dayanıklılığını destekleyen plateletlerin oluşması için ilave edilir. Yttriya zirkonya fazının dönüşüm mekanizmasını kontrol etmek için eklenir.

[1]'e göre daha önce kromya ilavesinin bir ZTA materyalinde sertliği iyileştirildiği ifade edilirdi. Ancak daha önce yapılmış bir araştırmada sadece BIOLOX®delta'da mevcut olandan çok daha yüksek bir kromya içeriğinin sertlikte ölçülebilir bir artışa yol açtığına işaret edilmektedir [2]. Benzer şekilde, başka bilimsel kaynaklar sınırlı oranda kromya içeriğinin bir ZTA materyalinin sertliğini etkilemediğini belirtmektedir [3]. Dahası, CeramTec bünyesinde yapılan deneylerde de kromya içeriğine bağlı sertlik artışı gözlemlenmemiştir. CeramTec kromyanın BIOLOX®delta'nın sertliği üzerindeki olası bir etkisini izole etmek için geniş çaplı bir inceleme yapmıştır. Bu analizin sonuçları burada açıklanmaktadır.

[1] W. Burger, H.G. Richter, High Strength and Toughness Alumina Matrix Composites by Transformation Toughening and „In Situ“ Platelet Reinforcement (ZPTA) – the New Generation of Bioceramics, Key Engineering Materials Vols. 191-195 (2001), 545 – 548
[2] R.C. Bradt, Cr2O3 Solid Solution Hardening of Al2O3, Journal of the American Ceramic Society (1967) [5], 1, 54 – 55.
[3] G. Magnani, A. Brillante, Effect of the composition and sintering process on mechanical properties and residual stresses in zirconia alumina composites, Journal of the European Ceramic Society 25 (2005) 3383-92

 • Whitepaper

  The effect of chromia content on hardness of zirconia platelet toughened alumina composites

  Dr. Meinhard Kuntz

  Recommend download via email

 • BIOLOX®delta için uygulamalar

  BIOLOX®forte ile BIOLOX®delta arasındaki başlıca fark BIOLOX®delta’nın daha sağlam oluşudur. Ancak bir seramik implantın güvenilirliği maruz kaldığı gerçek yüklere, bu da büyük ölçüde tüm implant sisteminin geometri ve tasarımına, kullanılan cerrahi tekniğe ve hastanın ameliyat sonrası davranışına bağlıdır.

  BIOLOX®delta, BIOLOX®forte kullanıldığında mümkün olmayan klinik kullanımlar da dahil olmak üzere daha geniş bir kullanım alanı yaratmak üzere geliştirilmiştir.

  BIOLOX®delta Toklaştırma Mekanizması

  Şekil 1 Alumina matriste dağınık şekilde bulunan ve yttria ile stabilize edilmiş zirkonya partikülleri
  kullanılarak dönüşüm toklaştırması prensibi.

  İlk toklaştırma mekanizması yttria ile stabilize edilmiş tetragonal zirkonya partiküllerinin (Y-TZP) stabil bir alumina matrisine sunulmasıdır. Bu Y-TZP partikülleri yapısal dönüşüm olasılığını azaltmak ve çatlak oluşumunun başlamasını ve yayılmasını önlemek için uzamsal olarak birbirlerinden ayrılırlar.

  Küçük partiküllerin matrise dağılmaları da Şekil 1'de gösterildiği üzere BIOLOX®delta komponentlerinin kırılmaya karşı direncini ve tokluğunu iyileştirir. Bu mekanizma arabanızdaki hava yastığı gibi işlev gösterir.

  İkinci güçlendirme mekanizması platelet benzeri kristaller oluşturan bir oksidin ilave edilmesi ile elde edilir. Bu plateletler çatlakların yönünü değiştirerek enerjiyi yayarlar ve bu sırada BIOLOX®delta'nın sağlamlığını ve tokluğunu arttırırlar.

  Önerilen İlgili Kişiler

  CeramTec Group'taki şahsi olarak ve doğrudan sorumlu ilgili kişilerin listesi görmek için lütfen sağdaki "İlgili Kişiler" düğmesini tıklayın.