Benzersiz Biyouyumluluk:

BIOLOX® Seramiklerinin yol açtığı bilinen alerjik reaksiyon yoktur

Aktif hastalar için en uygun eşleşmeyi seçerken söz konusu eşleşmenin osteolitik potansiyelini hesaba katmak gerekir. Diğer eşleşmeler ile karşılaştırıldığında, seramik eşleşmeler biyolojik aktivite düzeyi en düşük aşınma debrisi üretir.

Benzersiz Biyouyumluluk:
BIOLOX® Seramiklerinin yol açtığı bilinen alerjik reaksiyon yoktur

"Tıbbi literatürde suni kalça eklemlerinde aşınma düzeyi son derece düşük, biyouyumluluğu mükemmel olan seramik eşleşmelerin kullanılması önerilmektedir."

Aşınmaya ve korozyona dayanıklı BIOLOX® seramiklerinin başlıca biyouyumluluk testleri 1970'li yıllarda yapılmıştır. 40 yılı aşkın klinik deneyim ve çeşitli gruplar tarafından yapılan çok sayıda histolojik inceleme BIOLOX® seramik implantlarının üstün biyouyumluluğunu ve uzun vadede gösterdiği mükemmel klinik performansı ortaya koymuştur. BIOLOX® seramikler metal iyon salmaz ve istenmeyen alerjik reaksiyonlara yol açmaz. Tıbbi literatürde suni kalça eklemlerinde aşınma düzeyi son derece düşük, biyouyumluluğu mükemmel olan seramik eşleşmelerinin metal/polietilen eşleşmelerine tercih edilmesi önerilmektedir. Bu, özellikle kullanılan materyallere yönelik daha üstün özellikler gerektiren, yüksek düzeyde fiziksel aktiviteye sahip genç ve aktif hastalar için bir avantajdır.

Metal hassasiyeti implantın ömrünü kısaltır

"Metal implantlardan kaynaklanan alerjik reaksiyonlar implantların çıkartılmasına veya replasmanına yol açabilir."

Giderek artan sayıda makalede kalça ve diz replasmanlarında kullanılan metal alaşımların bileşenlerinin yol açtığı alerjik reaksiyonlar konu edilmektedir. Nikel, krom ve kobalt insan vücudunda alerjik reaksiyonlara yol açtığı bilinen temas alerjenleridir. Tıbbi literatür metallere karşı immün yanıt ve hipersensitivite reaksiyonları ve bunların implantların ömrü ve/veya başarısızlığı üzerindeki etkileri konusunda sayısız makale içermektedir. Metal alaşımların metalik bileşenlerine karşı immünolojik ve alerjik reaksiyonlar osteoliz, implantın erken gevşemesi ve yara ve kemiklerin geç iyileşmesi ve egzama gibi ameliyat sonrası komplikasyonların olası nedenleri olarak gösterilmektedir. Metal implantların yarattığı alerjik reaksiyonlar implantların çıkartılması veya replasmanına yol açabilir.

Metalik aşınmaya bağlı sağlık riski olasılığı dışlanamaz

Tıbbi literatürde metal alerjisi olan veya kronik böbrek hastası hastalar için metal/metal protezler önerilemektedir. İnsan vücudunun çok küçük metalik aşınma kırıntılarına ve metal iyonlarına uzun süreli maruz kalmasının olası yan etkileri açıklığa kavuşmamıştır. Uzmanlar salınan metal iyonlarının tümöre yol açan etkisinin olup olmadığı konusunda henüz emin değiller. Ancak, bazı yayınlarda immünolojik sistemin bu şekilde bozulmasının hastalar üzerindeki olası etkilerinden birinin, vücudun enfeksiyona karşı öz direncinin zayıflaması olabileceği kuşkusu dile getirilmiştir.

Materyal seçimi giderek daha fazla önem kazanmaktadır

Yayınlarda da belirtildiği üzere, ortopedik implantlardaki metal elemanlara karşı alerjik bir reaksiyon olup olmadığını önceden kestirebilen, güvenilir bir tanılayıcı test henüz mevcut değildir. Bu belirsizlik ışığında ve metallere karşı hipersensitivitesi olan hasta sayısının arttığını bildiren raporlar karşısında suni eklemlerde kullanılacak eşleşmeler için materyal seçimi daha da önem kazanmaktadır.

Önerilen İlgili Kişiler

CeramTec Group'taki şahsi olarak ve doğrudan sorumlu ilgili kişilerin listesi görmek için lütfen sağdaki "İlgili Kişiler" düğmesini tıklayın.