Düşük aşınma hızı ve daha Uuun kullanım ömrü

Daha düşük Osteolitik Potansiyel

Araştırmalar seramik çiftlerin osteolitik potansiyelinin yüksek ölçüde çapraz bağlı polietilenden yaklaşık 50 kat daha düşük olduğunu gösteriyor. Bu, seramik aşınma partiküllerinin düşük biyolojik aktivitesinin ve düşük aşınma hacminin bir sonucudur. Aşınma hızı top başın çapından bağımsızdır, yani büyük seramik top başların aşınma davranışı üzerinde bir etkisi yoktur. Buna karşılık, polietilen eşleşmeler yüksek polietilen aşınması açısından dezavantajlıdır.

Seramik top başlarla daha uzun implant kullanım ömrü

Seramik top başlar polietilen aşınmasını belirgin biçimde yılda 0,1 mm'nin altına düşürür. Seramik top başlar metal top başların aksine çizilemez. BIOLOX®forte/polietilen eşleşmeleri metal/polietilen çözümlerle karşılaştırıldığında implant gevşemesi ve revizyon cerrahisi oranını ve bunlara bağlı komplikasyonları 2-5 kat azaltır.

Klinik sonuçlar polietilenin aşınma hızının metal top başlar kullanıldığında, protez sisteminden bağımsız olarak, yılda 0,2 mm'den daha fazla olduğunu gösteriyor. Üstelik bir metal top başın yüzeyindeki çizikler polietilenin daha fazla aşınmasına yol açıyor. Metal top başların yüzeyinde çoğu zaman küçük çizikler mevcuttur. Çizilmiş metal top başların kullanıldığı laboratuvar araştırmaları polietilen aşınma debrisi miktarının yaklaşık 30 kat arttığına işaret etmektedir.

İn vivo doğrusal Aşınma Hızları

In vivo linear Wear Rates

Farklı eşleşmelerin doğrusal aşınma hızları: Metal/XPE araştırmalarında farklı XPE versiyonları büyük ölçüde değişen sonuçlar gösteriyor.

Kaynaklar
Greenwald AS, Garino JP. Alternative bearing surfaces: the good, the bad, and the ugly. J Bone Joint Surg 83-A, Suppl 2 Pt 2: 68-72, 2001;
Hendrich C,Wollmerstedt N, Ince A, Mahlmeister F, Göbel S, Nöth U. Highly Crosslinked Ultra Molecular Weight Polyethylene- (UHMWPE-) Acetabular Liners in combination with 28 mm BIOLOX® heads, in: Benazzo F, Falez F, Dietrich M (eds). Bioceramics and Alternative Bearings in Joint Arthroplasty, 11th BIOLOX® Symposium Proceedings. Steinkopff Verlag Darmstadt: p.182, 2006;
Martell JM, Verner JJ, Invaco SJ. Clinical performance of a highly cross linked polyethylene at two years in total hip arthroplasty: A randomized prospective trial. J Arthroplasty 18 (7 suppl. 1):55-59, 2003;
Zichner LP, Willert HG. Comparison of Alumina Polyethylene and Metal Polyethylene in Clinical Trials. Clin Orthop Rel Res 282:86-94, 1992;
Zichner LP, Lindenfeld T. In-vivo-Verschleiß der Gleitpaarungen Keramik-Polyetyhlen gegen Metall-Polyethylen. Orthopäde 26:129-134, 1997;
Bragdon CR, Barrett S, Martell J, Greene ME, Malchau H, Harris WH. Steady-State Penetration Rates of Electron Beam–Irradiated, Highly Cross-Linked Polyethylene at an Average 45-Month Follow-Up. J Arthroplasty 21/7: 935-943, 2006; Manning, DW, Chiang PP, Martell J, Galante JO, Harris WH. In Vivo Comparative Wear Study of Traditional and Highly Cross-linked Polyethylene in Total Hip Arthroplasty. J Arthroplasty 20/7: 880-886, 2005

Önerilen İlgili Kişiler

CeramTec Group'taki şahsi olarak ve doğrudan sorumlu ilgili kişilerin listesi görmek için lütfen sağdaki "İlgili Kişiler" düğmesini tıklayın.