Oksit Seramikler – Silikat Seramikler

Geleneksel Seramik Malzemeler

Teknik seramik alanındaki ilk geliştirme çalışmaları, silikat seramiklerin elektrik yalıtımı amacıyla kullanılmasıyla başlamıştır. Silikat seramiklerin çoğu doğal hammaddelerden üretilmektedir.

Önemli bilgiler:

Silikat Seramiklerin özellikleri

 • Mükemmel ısı izolasyonu (1x1010 to 1x1013 Ωcm)
 • Uzunluk genleşmesi minimum ila orta arası
  (0.4x10-6K-1 ila 6x10-6K-1 arası)
 • Mükemmel sıcaklık değişimi dayanıklılığı
  (250 ila 610 K arası)
 • Düşük ısı iletim kabiliyeti (2 ila 4 W/mK arası)
 • Eğilme mukavemeti 80 ila 180 MPa arası

Tür ve hammadde miktarı değiştirilerek farklı özelliklere sahip çok aşamalı seramik türleri üretilebilir. Silikat seramik malzemeler şunlardır:

 • Porselenler: Alkali – alüminyum silikatlar (Tür C140)
 • Steatitler: Magnezyum silikatlar (Tür C221, 230)
 • Kordieritler: Alkalin toprak – silisyum silikatlar
   (Tür C410, C520, C530)
 • Mullitler: Alümin silisyum oksit kompozisyonlar
   (Tür C610, C620/C780)

Elektronik ve elektrik mühendisliğinde kullanılan silikat seramik komponentler sigortalarda, devre kesicilerde, termostatlarda ve aydınlatma teknolojisinde elektrik yalıtımı olarak işlev görmektedir Silikat seramik malzemelerin termal yalıtım sağlama özelliğinden ısıtma, çevre ve termal mühendislik uygulamalarında da faydalanılmaktadır. Gözenekli komponentler koku ve insektisid emisyonu, katalizör taşıyıcısı veya laboratuvarlarda farklı uygulamalar için üretilmektedir. CeramTec’in silikat seramik ürünler portföyünde ölçüm teknolojisi uygulamaları için hassas ölçüm komponentlerinin yanı sıra laboratuvar kullanımı ve karışık malzeme ürünleri de yer almaktadır.