SiAlON – Silisyum Alümin Nitrür

Özel Amaçlı Mekanik Özellik Tasarımı için Seramik Malzemeler

α/β SiAlON seramikleri, teknik seramiklerde bulunan en yeni malzemelerden biridir ve silisyum nitrürlerle bağlantılıdır. Bu seramikler yalnızca belirli hammadde kompozisyonlarında bulunur ve α-SiAlON, β-SiAlON ve amorf veya kısmi kristalli parçacık sınırı aşamalarından en az birini içermektedir.

Önemli bilgiler:

SiC-α/β-SiAlON Özellikleri

  • Esneklik: 345 GPa
  • Sertlik HV1: yaklaşık 17 GPa
  • Kırılma sertliği: 5,5 MPam1/2

 

Sertlik özellikleri:
Sert bir çekirdek (1) çok sert, aşınmaya dayanıklı yüzey (2) ile çevrelenmiştir.

α/β-SiAlON malzeme sınıfı, aynı düzeyde sertliğe sahip silisyum nitrürden daha yüksek sertlik düzeyine sahiptir. α-SiAlON aşaması çok serttir, β-SiAlON aşaması ise normal silisyum nitrür gibi yüksek sertlik sergiler. α-SiAlON, β-SiAlON ve parçacık sınırı aşamalarının parçaları farklı şekillerde ayarlanabilir ve bu sayede α/β-SiAlON malzemesinin özellikleri farklı uygulama profili gereksinimlerine göre düzenlenebilir.

Özel koşullar altında dış yüzeyde iç yüzeyine göre daha yüksek α-SiAlON parçası bulunan gradyan malzemesi üretilebilir. CeramTec bu durumu kullanarak makine ile işleme uygulamaları için yüksek aşınma direncine sahip kesim seramikleri üretmektedir: α-SiAlON parçasındaki gradyan, indekslenebilir insert yüzeyine çekirdekten daha yüksek bir sertlik kazandırarak seramik kesim malzemesinin aşınma direncinin yükselmesini sağlar. İç yüzeyin çatlama sertliği aynı düzeyde kalır.

α/β-SiAlON malzemelerin sertliği ve aşınma direnci, silisyum karbür gibi sert malzemeler kullanılarak daha fazla artırılabilir. Silisyum alümin nitrürlerin bu malzeme değişikliği, kağıt sektörü gibi yüksek tribolojik basınç alanlarında kullanılan bileşenlerde kendini kanıtlamıştır.

Silisyum Alümin Nitrür (SiAION) kullanılan ürünler

Ürün açıklamalarına ulaşabilmek için bu sayfadaki linkleri takip ettiğinizde, sizi CeramTec International web sitesinin İngilizce versiyonuna yönlendirecektir.

Bayrak simgesiyle işaretlenmiş ürünler Türkçe dilinde sunulmaktadır.