Piezoseramik Üretim Süreci

Piezoseramik Üretiminde Kanıtlanmış Uzmanlık

CeramTec uzun yıllara dayanan deneyimiyle piezoseramik üretim süreçlerinin yöntem ve tekniklerinde uzmanlaşmıştır.

TS 16949 standart belirtimleriyle uyumlu olarak yönetilen sistemler, araç ve güvenlik teknolojilerindeki en yüksek kalite gereksinimlerini karşılayan üretim sisteminin temelini oluşturmaktadır. Müşteriye özgü komponent oranı %90'ın üzerinde olan ürün portföyü, CeramTec'in standart toplu üretim parçalarla aynı hassasiyette örnek parçalar imal eden üretim sistemlerinin esnekliğini göstermektedir. Gereksinimleri karşılamak üzere formüle edilmiş malzeme kompozisyonlarının çok çeşitliliğinin aksine piezoseramik üretim süreçleri temel bir şemayı takip etmektedir:

Üretim normalde oksit hammaddelerin istenen kimyasal ürün kompozisyonunu oluşturmak için karıştırıldığı toz hazırlama sürecidir. Sonraki adımlarda hazırlanan toz sıkıştırılır ve kuru pres gibi şekillendirme aşamasından geçirilir. Boş seramik parça ardından 1000°C-1300 °C arası sıcaklıktaki sürekli tünel tarzındaki elektrikli fırında katılaştırılır. Bu katılaştırma adımı sırasında ürün çok kristalli seramik yapısını geliştirir.

Katılaştırılmış olan piezoseramik komponent makineli taşlama, parlatma, cilalama ve kesme adımlarıyla geometrik boyutları son hale getirilir ve yüzey kaplamasının belirlenen toleranslar dahilinde olması sağlanır. Ürünün geometrik boyutları ve malzemenin katsayıları, kapasitans veya rezonans frekansı gibi fonksiyonel özellikleri belirler. Elektrik bağlantıları genelde elektrotların serigrafi baskı yöntemiyle uygulanması ve ardından yaklaşık 600°C sıcaklıkta katılaştırılmasıyla eklenir. Bir sonraki adım olan polarizasyon adımında ürün 80°C-140°C aralığında elektrik DC alanına (2-3 kV/mm) maruz bırakılarak seramik içinde uygun iki kutup yönü oluşması sağlanır.

Son adımdaki ürün inceleme sürecinde komponent çok çeşitli parametrelerle (geometrik boyutlar, gümüş metalleşme katmanının yapışma gücü gibi) test edilir. Ürün gönderilmeden önce piezoelektrik veriler kaydedilir. İncelenecek parametreler ve test koşullarının kapsamı, müşteri ile birlikte belirlenir. Süreç incelemeleri ve TS 16949 ile uyumlu üretim süreci, maksimum hacimde üretimde dahi yüksek kalite düzeyinin garanti altına alınmasını sağlar.