Piezoseramikler kullanan tasarımlar

Piezoseramik Komponentler için Çok Amaçlı Tasarım

Piezoseramik komponentlere yönelik uygulamalar ve onlar için hassas olarak tasarlanmış malzemeler, tasarımları için kullanılabilen seçenekler kadar çeşitlidir.

Piezoseramik komponentler

Aktüatörler

Piezoseramik bantlar

Şekiller Tipik boyutlar1)

1) Referans değerler müşteri özelliklerine göre daha yüksek veya daha düşük olabilir. Uç değerleri bir arada kullanmak mümkün değildir.

2) Bazı rezonans uygulamalarında standart olarak mekanik boyut yerine rezonans frekansı (frekans sabiti ile tanımlanır) belirtilmektedir.
Örnek: SONOX® ile imal edilen disk, P4 Ø 20 mm ± 0,2 mm x 1 MHz ± %10. 1 MHz, diskin kalınlık modu salınımının rezonans sıklığıdır ve yaklaşık 1 mm disk kalınlığına denk gelmektedir.

Halkalar ve diskler Çap
Kalınlık
5 mm – 120 mm
0.2 – 30 mm
Silindirler Çap
yükseklik
5 mm – 120 mm
< 30 mm
Dikdörtgen plakalar Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
3 mm – 120 mm
2 mm – 120 mm
0.2 mm – 30 mm
Monolitik çok katmanlı aktüatörler Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Seramik katman sayısı
5 mm – 10 mm
2 mm – 10 mm
10 mm – 40 mm
100 – 400
Yarım küre gövdeler Maksimum yarıçap yaklaşık 25 mm
Standart toleranslar İlgili boyutun ± %1'i
Öğütülmüş ürünlerde ± 0,05 mm kalınlık toleransı
Kalınlığı 10 mm'den az olan makine ile işlenmemiş ürünlerde ± 0,1 mm
Belirtilen rezonans frekansında ± %10 2)