BIOLOX® Seramik Diz Eklemi Komponentleri

Diz Replasman Cerrahisi için BIOLOX®delta
Metal İçermeyen Diz Artroplastisi

Her yıl yapılan diz eklemi replasman ameliyatlarının sayısı sürekli yükselmektedir. Uzmanlar her yıl 2.000.000 civarında diz protezi implante edildiğini tahmin ediyor. Sonuç olarak diz replasmanı en sık yapılan, hatta kalça replasman cerrahisinin dahi önüne geçen bir eklem replasmanıdır.

Dünya nüfusunun beklenen ortalama yaşam süresi şimdi daha önce hiç olmadığı kadar yüksektir: benzer şekilde diz replasmanı sonrasında daha fazla mobilite ve daha iyi yaşam kalitesine yönelik talep de artmıştır. Genç ve aktif hastalar arasında da diz replasmanı oranı artmakta olduğundan, diz replasmanlarının daha uzun bir implant ömrü sunması önemlidir.

Ayrıca enfeksiyon, polietilen aşınması, implantın gevşemesi ve metal alerjisi de diz artroplastisindeki en büyük sorunlar arasındadır. Aseptik gevşeme başarısızlığın ve revizyonun baskın mekanizması olup (%31,2), bunu instabilite (%18,7), enfeksiyon (%16,2), polietilen aşınması (%10,0), artrofibrozis (%6,9) ve dizilim bozukluğu (%6,6) izler. 1 Bu nedenle, implant materyalinin seçimi, özellikle seçilen materyalin aşınma özellikleri ve biyolojik davranışı bağlamında çok önemlidir.

Eklem Artroplastisinde Enfeksiyon - Revizyonun En Yaygın Nedenlerinden Biri 2

Daha fazlasını göster

"Periprostetik eklem enfeksiyonu (PEE) eklem artroplastisinin en tahrip edici komplikasyonlarından biridir...PEE giderek yaygınlaşmakta olup, 2023 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde 60.000 ila 70.000'den fazla kalça ve diz vakası gerçekleşeceği beklenmektedir." 3

Artan kalça ve diz revizyonlarının 2020 yılında ABD hastanelerine enfekte olmuş revizyonlar bağlamında yıllık 1,62 milyar USD'lik bir maliyet oluşturacağı tahmin edilmektedir. 4 PEE pek sık rastlanmayan bir komplikasyon olmakla birlikte (Amerika Birleşik Devletlerinde bildirilen vaka oranı %1 -%2'dir), sağlık sigortası kapsamındaki nüfus içerisinde primer total diz artroplastisi revizyonlarında en yaygın üçüncü endikasyondur.27, 28

Metal İmplantlarda yaşanan sorunlar: Polietilen Aşınması

Daha fazlasını göster

Diz replasman implantları genelde kobalt krom alaşımından üretilir; tibial tepsi için bazen titanyum alaşımı kullanılır. Polietilenden üretilmiş bir insert femoral komponentin karşısında artiküler yüzey olarak kullanılır. Klinik kanıtlar ve uzun vadedeki sonuçlar aseptik gevşemenin implant ömrünü sınırladığını gösteriyor. Aseptik gevşemenin en önemli nedenlerinden biri polietilen insertin aşınmasıdır.7

Bir çok araştırmada kanıtlandığı üzere polietilenin aşınma hızının artması granülom ve yabancı madde reaksiyonları oluşumuna ve buna bağlı kemik stoku tahribatına yol açarak gevşeme hızının artmasına neden olur. Seramiklerin polietilen aşınmasını azalttığı gösterilmiştir.

Metal Hassasiyeti

Daha fazlasını göster

Kaynak: CeramTec / Usbeck
 

Kaynak: CeramTec / Usbeck
 

"İyi çalışan implantlara sahip olan hastalar arasında metal hassasiyeti yaygınlığı yaklaşık %25 olup, bu nüfus genelindeki hassasiyetin yaklaşık iki katıdır."8

Metallerin in vivo iyon salınımı biyolojik reaksiyonlara yol açabilir. Eklemleşen komponentlerde kullanılan alaşım tipik olarak kobalt, krom ve nikel gibi metaller içerir. Çeşitli durum raporlarında ve klinik araştırmalarda egzama, zor iyileşen yaralar, tekrarlayan efüzyonlar, lokal şişlikler, inatçı ağrılar, osteoliz ve psödotümör benzeri reaksiyonlar ve bunu izleyen kas harabiyeti şeklinde metal alerjisi manifestasyonları bildirilmektedir.8,9,16,17,18,19,20

Çoğu vakada bu alerjenlere karşı hassasiyet diz implantlarının revizyonu ile sonuçlanmıştır.

BIOLOX®delta Seramikler Diz Replasmanı Cerrahisinde İlerleme Sağlar

"Seramikler total diz artroplastisisinde düşük aşınma hızına ilişkin üstün deneysel veriler ve yapılan ilk klinik uygulamalarda umut verici sonuçlar sergilemiştir."15

"Seramik implantlar metalik implant materyallerine alerjisi olan hastalar için umut verici bir çözümdür."13

Yüksek performanslı seramikler biyouyumlu ve biyoinerttir.10 Seramik materyal bilinen herhangi bir alerjik reaksiyona neden olmaz. Kalça ve diz replasmanlarına ilişkin durum raporları, revizyon sırasında metal implant komponentlerinin yarattığı advers reaksiyonları önlemek için seramik komponentler kullanıldığında semptomlarda belirgin iyileşme görüldüğünü ve metal iyon düzeylerinin düştüğünü ifade etmektedir.21,22,23,24,25,26

BIOLOX® seramikler son derece stabil olup dokular tarafından iyi tolere edilmektedir.11,12 Bu nedenle seramik komponentler şimdi diz artroplastisinde de kullanılmaktadır.13,14 Son derece sert ve pürüzsüz yüzey polietilen aşınmasını en aza indirger.15

Araştırmalar şimdiden seramiğin olası en düşük enfeksiyon oranları bağlamında üstünlüğünü ortaya koymuş bulunuyor.5,29,30,31,32,33,34 Bu araştırmalarda seramik metal ve polimerlerle karşılaştırıldı. Çeşitli hastane ve ulusal kayıtlardan alınan 500.749 kalça revizyonuna ilişkin bilgilere dayanan analizler ki bunların çoğu karışıklığa neden olan faktörlere karşı çok değişkenli Cox analizini uygulamaktadır, seramiğin enfeksiyona bağlı revizyon riskini azaltma potansiyelini doğrulamıştır.6

Faydalı bilgiler:

BIOLOX®delta Metal İçermeyen Diz İmplantları

 • Enfeksiyonlarda revizyon riskini azaltır*
 • Metal ion salımına karşı güvenli*
 • Seramik parçacıklarına patojenik reaksiyon olası değildir*
 • Bilenen alerji riski yoktur*
 • Mükemmel biyolojik davranış*
 • Polietilenin seramik karşısında daha az aşınması*
 • Üçüncü Cisim Aşınmasına Karşı dirençlidir*
 • Çizilmeye karşi yüksek dayanıklı yüzey*
 • Klinik kullanımda 5 başarılı yıl*

 
BIOLOX®delta ile üretilmiş diz implantları CeramTec müşterileri tarafından tescil ettirilmiştir. Tüm ülkelerde tescilli / mevcut değillerdir.
*Referanslar CeramTec'de mevcut olup istek üzerine sağlanabilir.

Referanslar

 1. Lombardi AV Jr , Berend KR , Adams JB .: Why knee replacements fail in 2013: patient, surgeon, or implant?. Bone Joint J. 2014 Nov;96-B(11 Supple A):101-4. doi: 10.1302/0301-620X.96B11.34350
 2. Australian Orthopaedic Association National Joint Replacement Registry. Annual Report. Adelaide:AOA; 2014
 3. A Recurring Slippery Slope, Javad Parvizi, M.D., F.R.C.S., CURRENT CONCEPTS IN JOINT REPLACEMENT® Winter 2014 Hyatt Regency Grand Cypress, Orlando, Florida, December 10 - 13, 2014
 4. Kurtz SM1, Lau E, Watson H, Schmier JK, Parvizi J., Economic burden of periprosthetic joint infection in the United States. J Arthroplasty. 2012 Sep;27(8 Suppl):61-5.e1. doi: 10.1016/j.arth.2012.02.022. Epub 2012 May 2.
 5. Liefheit K, Vergleichende Biofilmbildung auf Werkstoffe, Bericht, iba Heiligenstadt e.V. FB Biowerkstoffe, 2013
 6. Streicher R, Porporati A. News on ceramics – beyond wear reduction. Abstract EHS 2014, Streicher RLeto A., Pororati A.. News on ceramic – wear, corrosion and infection. Poster JHS 2014
 7. A. Seth Greenwald, DPhil(Oxon); Jonathan P. Garino, MD: Alternative Bearing Surfaces: The Good, the Bad, and the Ugly. J Bone Joint Surg Am, 2001 Nov; 83 (2 suppl 2): S68 -72 . http://dx.doi.org/
 8. Hallab NJ1, Anderson S, Stafford T, Glant T, Jacobs JJ.: Lymphocyte responses in patients with total hip arthroplasty. J Orthop Res. 2005 Mar;23(2):384-91.
 9. Gawkrodger DJ. Metal sensitivities and orthopaedic implants revisited: the potential for metal allergy with the new metal-on-metal joint prostheses. Br J Dermatol. 2003 Jun;148(6):1089-93.
 10. B. S. Bal, D. D. Greenberg, T. J. Aleto: Primary Total Knee Replacement with a Zirconia Ceramic Femoral Component. Bioceramics and Alternative Bearings in Joint Arthroplasty Ceramics in Orthopaedics2005, pp 183-190
 11. Hinorobu Oonishi M.D., PHD, S.-C. Kim, M. Kyomoto, M. Iwamoto, M. Ueno: Comparison of In-Vivo Wear between Polyethylene Inserts articulating against Ceramic and Cobalt-Chrome Femoral Components in Total Knee Prostheses. Bioceramics and Alternative Bearings in Joint Arthroplasty Ceramics in Orthopaedics2007, pp 149-159
 12. White SE, Whiteside LA, McCarthy DS, Anthony M, Poggie RA.: Simulated knee wear with cobalt chromium and oxidized zirconium knee femoral components. Clin Orthop Relat Res. 1994 Dec;(309):176-84.
 13. Philipp Bergschmidt, Rainer Bader, Dirk Ganzer, Christian Hauzeur, Christoph Lohmann, Alexander Krüger, Wolfgang Rüther, Domenico Tigani, Nicola Rani, José Luis Esteve, Fernando Lopez Prats, Claudio Zorzi, Vincenzo Madonna, Stefano Rigotti, Francesco Benazzo, Stefano Marco Paolo Rossi, Wolfram Mittelmeier: 15-year clinical and radiological outcomes of a prospective international multi-centre study on a ceramic femoral component in total knee arthroplasty. Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU 2014). Berlin, 28.-31.10.2014. Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing House; 2014. DocPO22-945
 14. Benazzo F, Dalla Pria P, Mittelmeier W, Tigani D, Zorzi C, Ganzer D, Lohmann CH, Cimbrelo EG, Merchan CR, Saura EM, Lizaur AU, Couceiro JF, Burelli S. Reasons using a Ceramic Femoral Component and First Clinical Experience. In:Chang JD, Billau K. (eds.).Bioceramics and Alternative Bearings in Joint Arthroplasty, Steinkopff-Verlag:145–148, 2007
 15. Zietz C, Bergschmidt P, Lange R, Mittelmeier W, Bader R. Third-body abrasive wear of tibial polyethylene inserts combined with metallic and ceramic femoral components in a knee simulator study. Int J Artif Organs 36(1):47-55, 2013
 16. Campbell P, Embrazadeh E, Nelson S et al. Histological features of pseudotumor-like tissues from metal-on-metal hips. Clin Orthop Relat Res 2010;468(9):2321-2327
 17. Kwon YM, Ostlere SJ, McLardy-Smith P et al. “Asymptomatic” pseudotumors after metal-on-metal hip resurfacing arthroplasty prevalence and metal ion study. J Arthroplasty 2010;92:356-361
 18. Malviya A, Holland JP. Pseudotumours associated with metal-on-metal hip resurfacing: 10-year Newcastle experience. Acta Orthop Belg 2009;75:477-483
 19. Registry AOANJRR, Demographics and Outcomes of Shoulder Arthroplasty, Report 2012
 20. Thomas P, Schuh A, Ring J, Thomsen M. [Orthopedic surgical implants and allergies. Joint statement by the Implant Allergy Working Group (AK 20) of the DGOOC (German Association of Orthopedics and Orthopedic Surgery), DKG (German Contact Dermatitis Research Group) and DGAKI (German Society for Allergology and Clinical Immunology], Orthopäde 2008; 37(1):75-88
 21. Algarni AD, Huk OL, Pelmus M. Metallosis-induced Iliopsoas Bursal Cyst Causing Venous Obstruction and Lower-limb Swelling After Metal-on-metal THA. Orthopedics 2012, 35(12):1066-1069
 22. Bergschmidt P, Bader R, Mittelmeier W. Metal hypersensitivity in total knee arthroplasty: Revision surgery using a ceramic femoral component - A case report. Knee 2012;19:144-147
 23. Kosukegawa I, Nagoya S, Kaya M et al. Revision Total Hip Arthroplasty Due to Pain From Hypersensitivity to Cobalt-Chromium in Total Hip Arthroplasty. J Arthroplasty 2011;26(6):978.e1-3
 24. Krenn V, Thomas P, Thomsen M et al. Histopathological Particle Identification. CeraNews 2013:2:12-17
 25. Maurer-Ertl W, Friesenbichler J, Liegl-Atzwanger B et al. Noninflammatory Pseudotumor Simulating Venous Thrombosis After Metal-on-Metal Hip Resurfacing. Orthopedics 2011;34(10):678
 26. Watters TS, Cardona DM, Menon KS et al. Aseptic lymphocyte-dominated vasculitis-associated lesion: a clinicopathologic review of an underrecognized cause of prosthetic failure. Am J Clin Pathol 2010;134(6):886-93
 27. Kurtz SM, Ong KL, Lau E, Bozic KJ, Berry D, Parvizi J. Prosthetic joint infection risk after TKA in the Medicare population. Clin Orthop Relat Res 2010; 468:52-56.
 28. David J. Jaekel M.S., Ph.D., Kevin L. Ong Ph.D., P.E., Edmund C. Lau M.S., Steven M. Kurtz Ph.D.: The Epidemiology of Total Joint Arthroplasty Infections. Infected Total Joint Arthroplasty 2012, pp 35-54
 29. Trebse R, Levasic V, Milosevic I, Kovac S. Does the bearing type influence the incidence of periprosthetic infections of the hip? CeraNews 1/2014, 12-14
 30. Parvizi J. Periprosthetic joint infection: could the bearing surface play a role? CeraNews 1/2014, 11
 31. Smith L, Alijanipour P, Restrepo C, Maltenfort M, Parvizi J, Malkani A. Periprosthetic joint infection: could the bearing surface play a role? Abstract, Meeting of the Eastern Orthopaedic Association 2014
 32. 10th Annual Report: National Joint Registry for England, Wales and Northern Ireland, 2013
 33. Falcioni S, Ancarani C, Bordini B, Pichierri M, Stea S. Influence of articular coupling on septic loosening of total hip arthroplasty. Abstract EHS 2014
 34. Steven M. Kurtz PhD, Edmund Lau MS, Kevin Ong PhD, Ke Zhao MA, MS, Michael Kelly MD, Kevin J. Bozic MD, MBA: Future Young Patient Demand for Primary and Revision Joint Replacement. National Projections from 2010 to 2030. Clin Orthop Relat Res (2009) 467:2606–2612, DOI 10.1007/s11999-009-0834-6

Önerilen İlgili Kişiler

CeramTec Group'taki şahsi olarak ve doğrudan sorumlu ilgili kişilerin listesi görmek için lütfen sağdaki "İlgili Kişiler" düğmesini tıklayın.